Naše specializace

Dlouhodobě spolupracujeme s ověřenými odborníky v níže uvedených oborech.

Technické překlady

Uživatelské manuály
Technické příručky

Lékařské překlady

Klinická hodnocení
Lékařské zprávy

Marketingové překlady

Marketingové letáky
Webové a firemní prezentace
Produktové informace

Právní překlady

Smlouvy
Dohody